მისამართი : თბილისი, ინგოროყვას 7     ელ ფოსტა: info.ra@religion.gov.ge     ტელეფონი: +995 322 990900
   EN
rwmena Tavisuflebis aqtia !
დეკლარაციები
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის სამოქმედო გეგმა 2023 წლისათვის
შშმპ უფლებების დაცვის შესახებ სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს სამოქმედო გეგმა 2022 წლისათვის
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის სამოქმედო გეგმა 2021 წლისათვის
დეკლარაცია "რელიგიები საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე"
საქართველოს რელიგიურ გაერთიანებათა და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ერთობლივი დეკლარაცია ქალი - მშვიდობის დესპანი“
8 მარტს, 15 საათზე, ღვინის აღმართისა და ევროპის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიასთან არსებულ „ტოლერანტობის სკვერში“ შედგა საქართველოს რელიგიურ გაერთიანებათა და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგ...
დეკლარაცია ინტერ-რელიგიური დიალოგი მშვიდობისათვის
დეკლარაცია ინტერ-რელიგიური დიალოგი მშვიდობისათვის
View Larger Map