მისამართი : თბილისი, ინგოროყვას 7     ელ ფოსტა: info.ra@religion.gov.ge     ტელეფონი: +995 322 990900
   EN
rwmena Tavisuflebis aqtia !
კანონმდებლობა
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ანგარიში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ


              2021 წელს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ შშმ პირთა უფლებების დაცვის სამოქმედო გეგმის მიხედვით განახორციელა შემდეგი აქტივობები:

  1. შშმ პირთა უფლებების დასაცავად ,შშმ  პირთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით სსიპ ვეტერანების  საქმეთა სახელმწიფო სამსახურთან თანამშრომლობით  ვეტერანი შშმ პირებისათვის რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თანამშრომლებმა 2021 წლის 9 დეკემბერს  ჩაატარეს ონლაინ ტრენინგი რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების შესახებ.
  2. სააგენტოს თხოვნით, 2021 წლის 22   დეკემბერს  ადამიანის უფლებათა სამდივნომ სააგენტოს თანამშრომლებისათვის ჩაატარა ტრენინგი შშმ პირთა უფლებების შესახებ.
  3. სამოქმედო გეგმის შესაბამისად რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ გამოსცა   და შშმ პირებს-საქართველოს უსინათლოთა კავშირის წარმომადგენლებს გადასცა:  ინტერრელიგიური კალენდარი  და ბიბლიის მესამე კანონიკური წიგნი-„წიგნი ლ;ევიტელთა“ ბრაილის შრიფტით.


View Larger Map