მისამართი : თბილისი, ინგოროყვას 7     ელ ფოსტა: info.ra@religion.gov.ge     ტელეფონი: +995 322 990900
   EN
rwmena Tavisuflebis aqtia !
კანონმდებლობა
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის სამოქმედო გეგმა 2021 წლისათვის


სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად 2021 წლის 31 მაისის N16/1 ბრძანებით დაამტკიცა "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის სამოქმედო გეგმა 2021 წლისათვის"

 

იხილეთ ბმულზე:https://bit.ly/3u25kshView Larger Map