მისამართი : თბილისი, ინგოროყვას 7     ელ ფოსტა: info.ra@religion.gov.ge     ტელეფონი: +995 322 990900
   EN
rwmena Tavisuflebis aqtia !
კანონმდებლობა
შშმპ უფლებების დაცვის შესახებ სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს სამოქმედო გეგმა 2022 წლისათვის


სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად 2022 წლის 26 იანვრის N6/1 ბრძანებით დაამტკიცა "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის სამოქმედო გეგმა 2022 წლისათვის"

 

იხილეთ ბმულზე: https://bit.ly/3rV6GlRView Larger Map