მისამართი : თბილისი, ინგოროყვას 7     ელ ფოსტა: info.ra@religion.geo.gov.ge     ტელეფონი: +995 322 990900
   EN
rwmena Tavisuflebis aqtia !
სიახლეები
რელიგიის სააგენტოს საჩუქარი
21.09.2021
1 / 1


რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ანდრია პირველწოდებულის საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებს საჩუქრად გადასცა ახალი პუბლიკაციის - „თბილისში მოქმედი საკულტო ნაგებობები 2020 წლის მდგომარეობით“  რამდენიმე ეგზემპლარი.

იქამდე, ხსენებულ დაწესებულებებს უკვე გადაეცათ რელიგიის სააგენტოს მიერ გამოცემული შემდეგი წიგნები: „რელიგიის თავისუფლება საქართველოსა და საერთაშორისო კანონმდებლობით“, „რელიგიები საქართველოში“, „რწმენა თავისუფლების აქტია“ და „ოკუპირებული მემკვიდრეობა“.