მისამართი : თბილისი, ინგოროყვას 7     ელ ფოსტა: info.ra@religion.geo.gov.ge     ტელეფონი: +995 322 990900
   EN
rwmena Tavisuflebis aqtia !
ქონებრივი და ფინანსური კომისია
ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსწავლელი კომისიის სხდომა
28.09.2018
1 / 3


დღეს, 28 სექტემბერს, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში, გაიმართა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან არსებული რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსწავლელი სარეკომენდაციო კომისიის 2018 წლის მეხუთე სხდომა.

კომისიაზე განსახილველად წარდგენილი იყო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის 12 საკითხი, რომელთაგან 11 დაკმაყოფილდა, ხოლო 1 საკითხზე კომისიამ უარყოფითი გადაწყვეტილება მიიღო

კომისიამ. ასევე, განიხილა სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს მიერ წარდგენილი ერთი შუამდგომლობა, რომელზეც დადებითი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.